آرشیو برچسب

امور دام وطیور

تخم مرغ در گیلان گران شد

در حالیکه مدیر امور طیورسازمان جهاد کشاورزی استان می گوید امسال ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن تخم مرغ درگیلان تولید شد و حدود ۱۰ درصد افزایش تولید داشتیم اما از روز گذشته هرشانه تخم مرغ با 3 هزار تومان افزایش قیمت ، به شانه ای 20 هزار تومان در بازارهای گیلان رسید. افزایش قیمت تخم مرغ در استان درنتیجه تقاضای زیاد بوده است. «فرهاد گیاهی» مدیرعامل اتحادیه مرغداران گیلان در گفت  و گو با مرورمی گوید: امسال مجوزتولید 13 هزار تن تخم مرغ برای واحدهای صنعتی صادر شده بود اما این واحدها با افزایش ظرفیت، تولید خود را به 35 هزار تن افزایش…