آرشیو برچسب

امور سینمایی گیلان

بازگشایی مشروط سینماهای گیلان

معاون هنری و امور سینمایی گیلان از بازگشایی مشروط سینماها با رعایت ضوابط و مقررات دوران کرونا خبر داد. «سید امیر مصباح» به ایرنا گفت: بر اساس تصمیم کشوری هیچ سینمایی از ابتدای همه‌گیری کرونا «ملزم» به بازگشایی نبوده بلکه هر سینمایی مایل باشد می‌تواند فعال باشد مشروط به اینکه ضوابط و مقررات مربوط به دوران کرونا را رعایت کند . وی افزود: با توجه به اینکه وضعیت کرونا همچنان بحرانیست، پروتکل‌ها در سینماها شدیدتر اعمال شده و اگر مقررات و ضوابط بهداشتی در سینماهای فعال رعایت نشود به قطع با آنها برخورد می‌شود چرا که سلامت مردم…