آرشیو برچسب

انتخابات آمریکا

بایدن و میراث ترامپ

ما به لحاظ سیاسی ـ نظامی همچنان در جهانی با تنها یک ابرقدرت بسر می بریم. اما در سایر ابعاد ـ صنعتی، مالی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی ـ قدرت در حال جابجایی و فاصله گرفتن از سلطه آمریکایی است. مفهوم این جابجایی ورود ما به جهان ضد آمریکایی نیست. ما در حال گام نهادن به جهانی پساـ­آمریکایی هستیم که مردمان بسیار، در نقاط بسیار، جهت و ماهیت آن را تبیین می کنند. (جهانِ پساـ­آمریکایی، فرید زکریا، احمدی عزیزی، صفحات 6 و 7) بنابراین پرسش کلیدی این است که آیا آمریکا می­تواند سیاست خارجی عاقلانه، مسئولانه و موثری را به اجرا درآورد، سیاستی…