آرشیو برچسب

انجمن طرفداران توسعه انزلی

نجات تالاب بیش از مدیریت یکپارچه نیازمند چیست؟

تالاب تب‌دار انزلی  با مرگ دست به گریبان است و  نفس‌های آکنده ازمهرش که روزگاری سرشار از  طراوت زندگی بود در تنگنای انواع پساب‌ها، رسوبات،  گیاهان مهاجم و دستان متجاوز به شماره افتاده است. آوای ناقوس مرگ، گستره‌ی ارزشمند این تالاب بین‌المللی را فرا گرفته است و ما هنوز در هزارتوی جلسات، سخنرانی‌ها و همایش‌ها به دنبال روزنه‌ای هستیم که به  نجات تالاب و زیسمتندانش امیدوار شویم. حکایت دردهای تالاب، رنجنامه‌ای‌ست که هر روز پیش چشم‌های ماست، اما  هر سال وقتی خورشید دومین روز از فوریه  که روز جهانی تالاب‌هاست طلوع می کند، بیش از…