آرشیو برچسب

انجمن محیط زیستی

سبزکاران بالان تشکل برتر محیط زیست کشور شد

در اولین دوره انتخابات برترین های زیست محیطی و در حاشیه همایش ملی ودیعه گذاری بر بطرهای یک بار مصرف، «موسسه سبزکاران بالان» بعنوان تشکل برتر زیست محیطی کشور شناخته شد.  «نسیم طواف زاده » مدیرعامل موسسه سبزکاران بالان در این خصوص به مرور گفت: دانشگاه علم و صنعت در حاشیه همایش ودیعه گذاری بطری‌های یک بار مصرف، از تشکل های محیط زیستی که تجربیات موفق در حوزه مدیریت پسماند داشتند، تقدیر کرد که موسسه سبزکاران بالان در بخش تشکلهای برتر انتخاب شد.  وی افزود: همایش ودیعه گذاری بطریهای یک بار مصرف در راستای حل مساله بطری ها و بازگشت…