آرشیو برچسب

انرژی خورشیدی

سرمایه گذاری انرژی خورشیدی در رودبار و منجیل

«عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل برق منطقه ای گیلان با اشاره به موقعیت استراتژیک مناسب استان در زمینه انرژی خورشیدی گفت: زمینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم است. بلبل آبادی درباره افزایش بهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به ظرفیت‌های این استان در انرژی بادی، آبی و انرژی خورشیدی به عنوان انرژی پاک و تجدیدپذیر، باید با برنامه‌ریزی امکان استفاده از پتانسیل انرژی‌های مختلف را با توجه به توان مالی فراهم کنیم. وی با بیان اینکه در گذشته تصور بر این بود که به مقدار تابش خورشید در گیلان قابل توجه نیست به…