آرشیو برچسب

انزلی‌پژوهی

ضیافت داستان در «گیلکی چارشمبه‌ن»

چهارشنبه‌ای که پشت سرگذاشتیم، در سایه‌سار آسمان شهر انزلی از وزش نسیم داستان و آوای دلنشین زبان مادری نشان داشت. «گیلکی چارشمبه ن» نام نشست‌های ماهانه‌ی داستان گیلکی است که به همت مرکز انزلی‌پژوهی طویلی برگزار می‌شود.  و اما دومین نشست  گیلکی چارشمبه‌ن در یازدهمین روز از خرداد  به مروری کوتاه بر تاریخچه‌ی داستان گیلکی و همچنین خوانش داستان کوتاه «قرنطینه»نوشته‌ی «علیرضا بشردوست» اختصاص یافت. «امین حق‌ره» فعال فرهنگی و از برگزارکنندگان «گیلکی چارشمبه ن»، حرکت در مسیرتوسعه‌ی ادبیات گیلکی  با لحاظ کردن  فعالیت‌هایی چون خوانش…