آرشیو برچسب

انزلی‌چی

ملوان در تار و پود یک شهر

ملوان بخشی مهم از هویت جمعی اهالی شهر ساحلی انزلی‌ست. رد پای اوج و افولش در مقاطع زمانی مختلف بر شهر، به وضوح هویداست و حضورش نه تنها به مستطیل سبز محدود نمی‌شود بلکه با رویاها و روزمرگی‌های مردم در هم تنیده شده است. اهمیت جایگاه تیم فوتبال ملوان این روزها که قوی سپید پس از شش سال به لیگ برتر بازگشته، بیش از همیشه هویداست. ملوان اینک لبخندی شکوهمند بر لب دوستدارانش نشانده، اما می‌دانیم که عزتش تنها بسته به بردهایش نیست و این تیم همواره مایه‌ی غرور و محبوب قلوب مردم بوده‌است. حکایت دلبستگی مردمی که شهرشان را در جای جای ایران…