آرشیو برچسب

انقراض نسل شمشاد

شمشاد ایرانی در جدال با شب پره مرگ

شمشاد خزری Buxus hyrcana  Pojark 1954(Buxaceae) یکی از گونه ­های پهن­ برگ نادر، همیشه سبز و انحصاری جنگل­های هیرکانی ایران است که جز ذخایر جنگلی محسوب می­ شود و براساس قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوبه 1371/7/12 ممنوع­ القطع است. با این وجود نگرانی­ها از مرگ این درخت در مقابل آفت قرنطینه­ ای شب­ پره شمشاد بسیار شدت یافته و گسترش این آفت با توجه به تغییرات آب و هوایی امسال تا ارتفاعات نیز ادامه یافته است. این گونه که در اثر آفت شب­ پره شمشاد در ترکیه تقریبا از میان رفته، برای ادامه حیات خود نیازمند…