آرشیو برچسب

انقلاب 57 گیلان

وقوع انقلاب ۵۷ در اثر تنگنای سیاسی و استبداد شاه بود

بازگشت به خاطره‌ی یک انقلاب، یک تغییر یا یک گذار کار ساده‌ای نیست. ایران در صد ساله اخیر دو انقلاب را تجربه کرده است که هر دو شگفتی‌های منحصر به فردی دارند. بهانه این گزارش سرک کشیدن به سال 57 است. انقلاب، زمانی که داشت فریادهایش را کوچه به کوچه از گلوی مردمان جمع می‌کرد تا حافظه‌ی خیابان را برآشوبد، در رشت چه خبر بود؟ کدام خیابان‌ها خون را در حافظه‌ی خود ثبت کردند و در کدام کوچه‌ها رنگ خون، با بارش تند باران شسته می‌شد؟ بازنمایی انقلاب دراماتیک 57 را شاید در فیلم‌ها زیاد دیده باشیم یا در عکس‌های عباس عطار و رضا دقتی و فاطمه…