آرشیو برچسب

اهداف توسعه

نه روحیه‌ مطالبه‌گری داریم نه فرهنگ کار تیمی

بحث بر سر توسعه‌ همیشه ماجرایی پر فراز و نشیب بوده است. لفظ دهان‌ پرکن «توسعه» در همه‌ی دوره‌ها ورد زبان اکثر سیاستمدارانی بوده است که با سیاست‌های مختلف، تیری را به سمت این نشان شلیک کرده‌اند اما تقریبا هیچوقت نتوانستند به اهدافی که در ابتدای راه تعریف کرده بودند دست پیدا کنند. آنطور که در نظام‌نامه برنامه ششم توسعه استان گیلان (تدوین شده در سازمان آمار و برنامه‌ریزی گیلان _ سال 1394) آمده، به صراحت عنوان شده است که گیلان در برنامه‌های گذشته‌ی توسعه نتوانسته موفقیت چندانی به دست آورد و علی‌رغم ظرفیت‌های مختلف طبیعی و…