آرشیو برچسب

اهمیت زباله

اعتبار و بودجه دولتی به کارخانه های بازیافت زباله نرسید

کارخانه بازیافت زباله­ غرب گیلان برای تکمیل پروژه چشم انتظار اعتبار و رفع موانع است. به گزارش مرور، شهردار تالش گفت:عملیات اجرایی کارخانه بازیافت زباله شهرستانهای غرب گیلان از سال 1383 در روستای داوان لیسارآغاز شد که تاکنون 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. وی افزود: تاکنون برای این طرح بیش از 50 میلیارد ریال هزینه شده و با وجود اینکه مجوزهای زیست محیطی وامتیازات آب، برق، گاز و تلفن آن اخذ شده اما علت اصلی رکود و تعلل در ساخت و تکمیل کارخانه، تنگناها و مشکلات اعتباری است که در صورت رفع، به سرعت ساخته خواهد شد. شهردار…