آرشیو برچسب

اورژانس اجتماعی

۱۲۳، اورژانسی که به موقع نمی‌رسد

 در سالهای اخیر شاهد اتفاقات ناگوار اجتماعی بودیم. از ضرب و شتم‌های خانگی تا قتل و جرح‌های شنیع. محل برخورد نیز تقریبا مشترک است. یعنی «خانه». بنابراین عجیب نیست که هر لحظه در محل زندگی خودتان شاهد خشونت خانگی، کودک آزاری، آزار جنسی و... باشید. واکنش شما نسبت به چنین اتفاقاتی چیست؟ با آمار منتشر شده در این خصوص مشخص شده است که بیش‌تر مردم در چنین شرایطی با پلیس 110 تماس می‌گیرند؛ این در صورتی است که برای رسیدگی به این امور اورژانس 123 متولد شده است تا آماده پاسخ‌گویی و خدمت‌رسانی در چنین مواردی باشد. اما همین اورژانس…

گیلان کودک زباله گرد ندارد

اقدامات ضربتی درجمع آوری کودکان کاردر کوتاه مدت جوابگو نیست. ما به دنبال توانمند سازی خانواده های کودکان کارهستیم. «حسین نحوی نژاد» مدیرکل بهزیستی گیلان درپاسخ به مروردرخصوص تعداد کودکان زباله گرد استان گفت: تا کنون هیچ گزارشی از شهرداریها و نیروی انتظامی دراین خصوص به دست ما نرسیده است. اما تعداد کودکان کارشناسایی شده درسطح شهرستان رشت درحال حاضر 120 نفرهستند که ازخدمات مستمر وغیرمستمر بهزیستی استفاده می کنند. 90 درصد کودکان کار که درسر چهارراهها اقدام به فروش دستمال و آدامس می کنند نیز تحت پوشش بهزیستی قرار دارند. وی…