آرشیو برچسب

ایمنی جاده ای

کوی شهید باهنر انزلی محروم از ایمنی جاده‌ای

کوی شهید باهنر که در مسیر کنارگذر انزلی قرار گرفته از ایمنی جاده‌ای برخوردار نیست. کوی شهید باهنر واقع در میان پشته‌ی انزلی، محله‌ای ست که بخشی از جاده‌ی کنارگذر بندرانزلی از آن عبور می‌کند. بدیهی‌ست که این منطقه‌ی پرجمعیت با قرار گرفتن در مسیر کنارگذر با افزایش عبور و مرور خودروها مواجه شده اما در هفته‌های اخیر روکش آسفالت این جاده موجب افزایش سرعت خودروهای سبک و سنگین در آن و افزایش نگرانی برای ساکنان شده است. بی‌تردید لحاظ کردن ایمنی جاده‌ای در احداث و توسعه‌ی راه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است و این مهم در مسیر کنارگذر…