آرشیو برچسب

ایمنی خانه های قدیمی

دندان پوسیده شهر

ساناز اسدی- مجله حوالی/ بقیه را نمی‌دانم، اما برای ما دیدن اسکلت لخت و تکه پاره یک ساختمان قدیمی، هرجای هر شهری که باشد، فقط یک معنی دارد: «سرش دعواست.»  چیزی جز دعوا نمی‌تواند یک خانه دوطبقه تراس‌دار دونبش را ویرانه کرده باشد. کارخانه‌ها، اداره‌ها، خانه‌های آجرنمای ته کوچه‌های بن‌بست و سینماها، همه شان از وقتی دو نفر زدند به تيپ و تاپ هم و دعواشان شد، افتاده‌اند روی دور ویرانی، برای ما هر ساختمان بی دروپیکری که روی دیوارش با دستخطی کج و معوج و با اسپری نوشته‌اند «خریدار ضایعات» و «تخریب بنا، یک روزه»، حتمأ گیری توی عرصه و…