آرشیو برچسب

ایمن سازی جاده های گیلان

ایمن سازی راههای در دست احداث کیلان

تکمیل و توسعه راه‌های ارتباطی از زیرساخت‌های موردنیاز برای رسیدن به توسعه است. حوزه حمل و نقل بخش مسافری و باری نیز کاملاً وابسته به توسعه راه‌هاست. اما در گیلان به رغم تمام اقداماتی که تاکنون انجام شده هنوز بسیاری ازمحورها ناایمن و تعداد قابل توجهی از پروژه‌های راه‌سازی معطل مانده است.  این درحالی است که ازعمر اجرای بسیاری ازاین پروژه‌ها بیشتر از یک دهه می‌گذرد،اما تخصیص قطره چکانی اعتبارات سبب شده تا برخی از این پروژه‌ها نیمه کاره رها شوند. در آستانه نوروز و افزایش تردد درجاده‌های برون شهری گیلان، برخی از این جاده‌ها…