آرشیو برچسب

بارانداز ریلی آستارا

ضرورت تسریع در احداث خط ریلی رشت – آستارا

اگر چه اتصال خط ریلی رشت به انزلی و بندر آستارا به عنوان پروژه‌ای 48 ماهه در دولت تدبیر و امید به سرانجام نرسید و همچنان راه دور و درازی برای تکمیل در پیش دارد اما با اتصال خط ریلی کریدور شمال به جنوب در خارج از مرز ایران تا شهرستان آستارا روز گذشته نخستین محموله ترانزیت کریدور شمال- جنوب امروز از طریق مرز ریلی آستارا وارد پایانه ریلی این شهرستان شد. راه آهن رشت - آستارا به طول 170 کیلومتر بخشی از کریدور ریلی شمال - جنوب ایران در اتصال بنادر و رونق تجارت و ترانزیت خارجی است که اجرای آن در گیلان به کندی پیش می‌رود. با این…