آرشیو برچسب

بازارهای هفتگی

شنبه برای تعطیلی بازارهای هفتگی شهرستان رشت تصمیم گیری می‌شود

در پی شیوع موج چهارم کرونا در شهرستان رشت برای تعطیلی و محدودیت در فعالیت بازارهای هفتگی رشت، شنبه در ستاد مدیریت کرونای استان تصمیم گیری می شود. «علی فتح اللهی» فرماندار رشت با تاکید به اینکه بر طبق پروتکلهای بهداشتی ستاد مقابله با کرونا، همه مشاغل و اصناف در شهرهای قرمز و نارنجی در محدودیت های جدید کرونایی قرار گرفته اند، به مرور گفت: در شهرستان رشت نیز از روز گذشته اقداماتی برای محدود شدن فعالیتهای مشاغل از جمله بازارهای هفتگی انجام شده و هم اینک نیز بسیاری از مشاغل در گروهای 2 تا 4 تعطیلی شده اند. فرماندار افزود: با…