آرشیو برچسب

بازار روز کوچصفهان

جمع آوری بازار هفتگی کوچصفهان

شیوع ویروس کرونا در گیلان به مرز هشدار رسیده و آمار مبتلایان به این بیماری هر روز افزایش پیدا کرده است. در پی به اوج رسیدن این بیماری بسیاری از فعالیتهای اجتماعی فرهنگی، آموزشی وحتی برپایی بازارهای محلی در بسیاری از نقاط تا اطلاع ثانوی لغو شده است. اما امروز خبر رسید  بازار هفتگی  بخش کوچصفهان رشت با حضور گسترده بازاریان  این منطقه برگزار شد. موضوعی که نگرانی های زیادی را برای شهروندان کوچصفهانی ایجاد کرد. در همین رابطه «مهیارحسین زاده » نایب رییس شورای شهر کوچصفهان به مرور از جمع آوری فوری این بازار با دستور مستقیم…