آرشیو برچسب

بازار گیلار انزلی

آتش در بازار و امیدی که خاکستر شد

شعله‌های آتش روز جمعه در بازارگیلار انزلی زبانه کشید  و  حدود 30 غرفه در آتش سوخت.  گرانی، تورم و رکود اقتصادی  تازیانه‌های دردناکی هستند که  ایران را آماج خویش قرار داده‌اند، در این میان اما  وقتی حوادث ناگواری چون حریق هم رخ می‌دهد، رنجی‌ مضاعف زاده می‌شود و کورسوی امیدی اگر باشد به خاموشی می‌گراید.  آنها که اهل کسب و کارند، می‌دانند، هفته‌های پایانی سال برای  بسیاری از کسبه‌، رنگ و بویی دیگری دارد. آنها  سوت و کوری بازار را در  سراسر سال  به این امید دوام می‌آورند که شور از راه رسیدن بهار و خرید عید، رونقی هر چند کوچک به…