آرشیو برچسب

بازداشتگاه

خالکوب آشویتس؛ سماجت یادها

کتاب: خالکوب آشویتس نویسنده: هدر موریس ترجمه: فرشته شایان ناشر: چترنگ سال:1399 270ص/40 هزار تومان ـ مسئول بخش از من پرسید: ـ این پدر توست؟ ـ بله ـ خیلی مریض است ـ دکتر نمی خواهد کاری برایش بکند ـ در چشمانم نگاه کرد و گفت: ـ دکتر نخواهد توانست برای او کاری بکند و تو هم نمی توانی بعد دست بزرگ و پشمالوی خود را روی شانه ام گذاشت و گفت: ـ خوب گوش کن پسرم. فراموش نکن که در اردوگاه هستی. اینجا هرکس باید برای خود مبارزه کند و به دیگران فکر نکند، حتی به پدر خودش. اینجا نه پدر بدرد می خورد، نه برادر، نه…