آرشیو برچسب

بازداشت شهردار انزلی

گم شدن برج ساعت انزلی، در پشت ساخت و سازهای غیرمجاز

برج ساعت انزلی سالهاست که در قلب شهر ایستاده، روزگاری با چراغش راهنمای دریانوردان بوده و بعدها با ساعتش راوی گذر زمان برای مردم شهر بوده است. مردم شهر انزلی برج سپید محبوبشان را «مناره» می‌نامند. مناره که این روزها غبار کهنسالی بر تنش نشسته است سالیان بسیار در برابر باد و بوران و طوفان دوام آورده و همچنان ایستاده است اما امروز با رنجی دیگر دست به گریبان است. ساختمان های بلند قد علم می‌کنند و او کم کم  پشت سیمان و آهن و سنگ از نظرها محو می‌شود تا به فراموشی سپرده شود. برج ساعت انزلی که نماد این شهر است در در سال 1194 خورشیدی…