آرشیو برچسب

بازسازی شهری انزلی

شورایی که چراغ امید نیفروخت

این روزها دفتر پنجمین دوره‌ی شوراهای اسلامی به پایان خویش نزدیک است و ورق خوردن آخرین برگ‌های این دفتر، زمانی مناسب برای‌اندیشیدن به عملکرد اعضایی‌ست که بر صندلی‌های شورا تکیه زده‌اند. چهار سال پیش مردم انزلی نیز چون دیگر شهرهای ایران به امید در پیش بودن روزهای روشن برای شهرشان، پای صندوق‌های رأی رفتند تا منتخبانشان روانه‌ی ساختمان شورای شهر شود. سرانجام فهرست هفت نفره‌ای که با نام لیست امید در انتخابات حضور یافته بودند، دور میز شورای این شهر نشستند. پس از گذشت چهارسال شهروندان به عملکرد نمایندگانشان در شورا، چالش‌ها و…