آرشیو برچسب

بازنشسته ها

ادامه جولان بازنشسته ها در هیئت های ورزشی گیلان

نیمه دوم سال گذشته روزهای پر فراز و نشیبی برای بازنشسته ها در هر مسند و قدرتی بود، دقیقا مرداد ماه 97 بود که قانونی در مجلس شورای اسلامی به نام " ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها "، مصوب شد. از آنجایی که این قانون شامل حوزه ورزش هم می شد، از همین رو عده ای رفتند که تکلیفشان با این قانون مشخص بود. اما عده ای که به میزهایشان دوخته شده بودند، از بیت رهبری گرفته تا فیفا، دنبال راه کاری برای تداوم پشت میزنشینی شان بودند که متاسفانه برخی ها موفق شدند و برخی ها هم خوشبختانه ناکام. 5 آذرماه 97 بود که «محمدرضا داورزنی»، معاون توسعه ورزش…