آرشیو برچسب

بازنشستگان گیلان

۷۰ درصد بازنشستگان گیلانی حداقل بگیر هستند

70 درصد بازنشستگان گیلانی حداقل بگیرهستند. در حالیکه انتظار می‌رفت بعد از همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق آنها، مشکلات معیشتی این قشر از جامعه کاهش پیدا کند اما همچنان بازنشستگان بیشترین آسیب و سختی را از افزایش چندین باره تورم و هزینه‌های ضروری در زندگی متحمل می‌شوند. چرا که وعده‌ی همسان سازی حقوق بازنشستگان تنها شامل حال بازنشستگان کشوری شد. «حسن ایزدی»رییس تشکیلات خانه کارگرگیلان وعضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان با اشاره به اینکه از میان  138 هزار بازنشسته‌ی کارگری استان، حدود 70 درصد ازآنها کمتر از 2…