آرشیو برچسب

بازنشستگان

نان به نرخ نسیه!

دفترچه‌های خط خطی نقد و نسیه در مغازه‌های کوچک حاشیه شهر مملو از نام کسانی است که اقلام غذایی را به صورت اقساطی خریداری می‌کنند. هر کس که در پرداخت بدهی خوش حساب است نامش قلم گرفته می‌شود و کسی که پرداخت نمی‌کند همچنان جزو بدحساب‌ها شمرده شده و کمتر قادر به ادامه خرید به این شیوه است. سالهاست دفترهای حساب و کتاب در مناطق محروم شهر به همین منوال طی می‌شود اما اکنون این خرید اقساطی به شکلی نوین در فروشگاههای زنجیره‌ای و مدرن مرکز شهر نیز دیده می‌شود. فروشگاههایی که می‌گوید همه چیز را نسیه یا همان اقساطی می‌دهند اما پس از درج…