آرشیو برچسب

بازیکنان فوتبال

شادی دستوری، ملی نیست

به اهتزاز درآمدن پرچم‌های سه رنگ ایران پس از هر بازی مهم فوتبال، در دو دهه‌ی اخیر رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. گویی این شادی ملی خصوصا از اواسط دهه ۷۰ و پیش از جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه به شکلی مناسک ‌وار در حال پیشروی است. به عقیده صاحبنظران کشوری چون ایران با منابع غنی و سرشار که در بسیاری از زمینه‌های توسعه از همسایگان خود از جمله همین کشور قطر با جمعیت حدود سه میلیونی‌اش عقب مانده است، چیزی ندارد جز همین شادی‌های ملی. شادی‌هایی که می‌دانیم چقدر درد و رنج پشت آنهاست، چه تعداد آدم‌ها با پستی و بلندی‌ها ساخته و پرداخته‌اند…