آرشیو برچسب

باشگاه خصوصی

ارتقای استعدادیابی برای راه‌یابی به المپیک

از دوران باستان به دلیل مقدس بودن کوه‌ها سنگ نوردی به نوعی ورزش برای تقویت روح و پیمایش روحانی محسوب می‌شد. اما از سال ۱۹۸۰ این ورزش به سالن‌های ورزشی راه یافت و اکنون ۲۵ میلیون نفر در دنیا مشغول به سنگ نوردی هستند. در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار سنگ نوردی وارد رشته‌های المپیکی شد و کشورها برای کسب مدال‌های این رشته سالهاست که زیرساخت‌های قهرمان پروری خود را تقویت کردند. سنگ نوردی در ایران شاید ورزش شناخته شده‌ای باشد و هر روز بر طرفداران آن افزوده می‌شود ولی همچنان زیرساخت‌های تمرین داخل شهری برای آن بسیار کمرنگ و در بسیاری…