آرشیو برچسب

باشگاه ملوان انزلی

ملوان و مسئولیت‌های یک استان

اگر فوتبال را یک ورزش اجتماعی و تنیده در بافتار توده‌های مردم بدانیم، باشگاه ملوان بندرانزلی، یکی از پنج باشگاه مهم ایران و موفق‌ترین باشگاه ایرانی در فصل گذشته است. اهمیت و موفقیت مورد ادعایم، در مقایسه‌ای یک به یک با سایر باشگاه‌های دو لیگ اصلی سنجیده می‌شود. در محورهایی مثل: اجتماعی بودن باشگاه و ارتباط ارگانیک و پیوسته با بدنه جامعه و مشارکت‌دهی گروه‌های اجتماعی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و عملکردی؛ نحوه کسب درآمد و میزان بهره‌وری از بودجه تأمین‌شده؛ استفاده از نیروی جوان و متخصص در ارکان سازمانی باشگاه؛ و سرانجام…