آرشیو برچسب

باغات شالیزارهای گیلان

انتقاد نماینده فومن از نبود نظارت بر قانون تغییر کاربری

گیلان از جمله مناطقی است که در معرض تهدید نابودی اراضی کشاورزی و زراعی قرار دارد. در سال‌های اخیر هشدارهای زیادی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی به عنوان یک تهدید بزرگ برای منابع و میراث طبیعی استان گیلان به گوش رسیده است. تغییر کاربری‌هایی که گاهی اوقات به شکل قانونی و اکثرا به صورت غیرقانونی اراضی کشاورزی استان را مورد هدف قرار داده و از نا آگاهی‌عمومی، نبود درآمد پایداردر روستاها وافزایش هزینه‌های تولید برای کشاورزان ناشی شده است. گزارشات اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان نشان می‌دهد تغییر کاربری اراضی…