آرشیو برچسب

باغبانی در گیلان

توسعه کشت گلخانه ای صیفی جات در خشکسالی گیلان

در حالی که امسال میزان بارشها نسبت به سال زراعی قبل و میانگین بلند مدت کاهش معنا‌داری داشته و گرمای هوا، تنش آبی و کمبود آب زراعی اراضی شالیزاری گیلان را با تهدید خشکسالی مواجه کرده، همزمان محدودیت منابع آبی و آبیاریهای دوره ای در کاهش تولیدات باغی و صیفی جات نیز اثر گذار بوده است. از اینرو متولیان جهاد کشاورزی گیلان، ترویج و حمایت از کشت محصولات سازگار با کم آبی و دیم را با توجه به محدودیتهای بارشی و کم آبی در دستور کار قرار داده اند. گیلان یکی از قطبهای تولید صیفی جات و محصولات باغی در کشوراست. طبق آمارهای جهاد کشاورزی،…