آرشیو برچسب

بافت سنتی

بام های سفالی آستارا در معرض فراموشی

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آستارا گفت: چیزی از سقف های سفالین خانه های آستارا بعنوان هویت فرهنگی این شهر باقی نمانده است. « پردل امیری نژاد» افزود: سقف های سفالی بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این شهرستان هستند اما روند تغییر آنها با شتاب دارد و درسال های آینده، باید تصاویر بام های سفالی آستارا را در کتاب ها و آرشیو عکس ها و فیلم ها جستجو کنیم. وی افزود: در بسیاری از شهرهای گردشگرپذیر، شهرداری ها برای حفظ بافت تاریخی و فرهنگی شهر، محدوده ای را برای نگهداری سازه های سنتی تعیین و با ساخت و ساز در آن…

ادارات برق و مخابرات مانع اصلی ثبت جهانی ماسوله

«شهرود امیر انتخابی» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با اشاره به موانع ثبت جهانی ماسوله در یونسکو از پیگیری ارسال پرونده ماسوله برای ثبت جهانی تا  سال ۲۰۲۰ خبر داد. امیر انتخابی گفت: برای رفع موانع و ارسال پرونده شهرک تاریخی ماسوله برای ثبت جهانی در حال پیگیری هستیم. در حال حاضر باید ساختمان اداره برق و مخابرات ماسوله با مساعدت استانداری تحویل سازمان میراث فرهنگی شود تا بتوان پرونده ماسوله را برای ثبت جهانی ارسال شود. امیر انتخابی، با بیان اینکه وجود دو ساختمان اداره  برق و مخابرات  در این شهرک تاریخی از…