آرشیو برچسب

بافت فرهنگی تاریخی شهرداری رشت

مرمت ساختمانهای تاریخی شهرداری رشت

معاون بازآفرینی شهرداری رشت از تخصیص اعتبار برای مرمت ساختمانهای تاریخی شهرداری رشت خبر داد و گفت: شهرداری در بودجه سال ۹۸ ، برای مرمت و بازسازی عمارت میرزا خلیل یک میلیارد تومان و برای ساختمان ساعت چهار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌ است. «نرجس محمودی » افزود: تخلیه ساختمان‌های تاریخی "ساعت، فرهنگی ورزشی و میرزا خلیل رفیع" متعلق به شهرداری رشت نیز در دستور کار قراردارد. وی با تاکید به رفع خطر از دو ساختمان ساعت و فرهنگی ورزشی گفت: بارندگی های اخیر موجب رطوبت زدگی شدید دیوارهای ساختمان میرزا خلیل رفیع شده و این…