آرشیو برچسب

بافت مرکزی رشت

پیاده راه فرهنگی رشت ساماندهی می شود

پروژه ساماندهی پیاده راه فرهنگی رشت با هدف رفع نواقص و کمبودهای پیاده راه در رشت اجرا می شود. بازگشایی مسیر پیاده راه شهرداری رشت با هدف اتصال خیابانهای منتهی به بافت مرکزی و رونق بازار رشت در چند سال اخیر از جمله وعده ها و تبلیغات شهرداران و اعضای شورای شهر بود که اگر چه هیچگاه اجرایی نشد اما همواره مورد مطالبه بخشی از بازاریان و مسوولان رشت قرار دارد. درعین حال امروز شهروندان رشتی به طور ناگهانی شاهد برچیدن کف پوش‌ها و جابجایی نیمکتهای پیاده راه بودند. موضوعی که به گمانه زنی‌ها درخصوص بازگشایی پیاده راه و اتصال خیابانهای…