آرشیو برچسب

بانوی نجار

نجاری در دُکان «سرخ دار»

 مردان و زنانی  که از کنار کارگاه روشن نجاری آنها می‌گذرند اگر لحظه‌ای بایستند، بانوی جوانی را می‌بینند که همراه با همسرش دست‌سازه‌های چوبی را با هنرمندی تمام می‌آفرینند.  بسیاری از آنان که «سودابه مهربخش» را  مشغول به کار با  دستگاه‌های خراطی و پولیش، اره‌ی فارسی‌بر، میخ‌کوب  و منگنه‌کوب  در کارگاه «سرخ‌دار»می‌بینند، برق شگفتی در چشم‌هاشان پدیدار می‌شود اما کمی که به تماشا می‌ایستند درمی‌یابند، زنان هم می‌توانند  نجاران ماهری باشند.  پای حرف‌هایش که می‌نشینم، می‌گوید: اکثر دوستان و آشنایان من را به اسم سودی می‌شناسند.…