آرشیو برچسب

بانوی کارآفرین

میزبانی در واحدهای بومگردی

گیلان سرزمین میزبانی‌های آکنده از روشنایی و مهر است.  آنها که چمدان می‌بندند و روانه‌ی این سرزمین سبز می‌شوند با ضیافتی  سرشار از رنگ، طعم، عطر و آوای شکوهمند طبیعت مواجه‌ می‌شوند. سالیان بسیار است که آواز امواج دریا و زمزمه‌ی  شاخ و برگ درختان در جنگل‌های انبوه از یک سو و سفره‌‌های رنگینی که گیلانیان می‌گسترانند از دیگر سو، نقش خاطرات ماندگار در اذهان  مسافران حک می‌کنند. طبیعت کم نظیر و تنوع خوراک از جمله ظرفیت‌های  ارزشمند استان گیلان به شمار می‌آید؛ استعدادی که می تواند نقشی بسزا در توسعه و اشتغال ایفا کند. از این رو…