آرشیو برچسب

بحران اب در گیلان

خیلی دور، خیلی نزدیک

در حالیکه این روزها خشکسالی زاینده رود و تجمعات زیست محیطی مردم اصفهان برای مطالبه حق آبه این استان، توجه کشور و رسانه‌ها را به خود جلب کرده شاید کمتر کسی در گیلان، متصور خطر کم آبی و چالش خشکسالی در آینده این استان باشد. برای شهروندان گیلانی که پاییز پر بارشی را پشت سر می‌گذرانند، شاید تهدید کم آبی دور از ذهن باشد اما واقعیت اینست که دو استان گیلان و مازندران که در ظاهر پر آب و پر بارش به نظر می‌رسند درست در زمانی که در فصل کشت به آب نیازمندند در خشکی و کم بارشی به سر می‌برند. یکنواخت نبودن بارشها در گیلان موضوعی است که در…

مهاجرپذیری و بحران مدیریت آب در گیلان

مبحث مهاجرپذیری گیلان در دهه اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است، همانگونه که با افزایش بحرانهای زیست محیطی، خشکسالی و کمبود آب در استان مواجه هستیم. در این بخش برخی معتقدند افزایش مهاجرت به گیلان، بحرانهای کمبود زمین و بحران آب به همراه دارد. اما معتقدم در گیلان، نه با بحران مهاجرت، زمین و آب بلکه با بحران مدیریت آب مواجه هستیم. طبق آمارهای موجود نیاز آبی گیلان سالانه 3 میلیارد مترمکعب است که در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات مصرف می شود و 95 درصد آن سهم کشاورزی و کشت برنج است. در این بین سالانه چیزی حدود 12 میلیار متر مکعب آب…