آرشیو برچسب

بحران طبیعی

۱۰ مخاطره مشترک در کمین استان شمالی

درجلسه ارزیابی مدیریت بحران استان‌های شمالی اعلام شد؛ 10 مخاطره مشترک سه استان شمالی کشور را تهدید می‌کند.  در این جلسه با اشاره به وقوع سیل و آتش سوزی بعنوان حوادث غیر مترقبه مشترک استان‌های شمالی در خصوص شاخص‌های ارزیابی آمادگی شهرداری‌ها برای مقابله با خطرها و حوادث غیر مترقبه و پیوست مشاور کاهش خطر برای پروژه‌های عمرانی در سطح شهرهای استانهای شمالی تأکید شد. «امیر مرادی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان به مروراظهار کرد؛ 10 مخاطره مشترک سه استان شمالی کشور را تهدید می‌کند که مهمترین این بحرانها شامل حوادث طبیعی…