آرشیو برچسب

بحران مدیریت در گیلان

کرونا و زوایای پنهان

این روزها که اضطراب از این بیماری، برخی را به بی عملی و برخی دیگر را به استرس و وحشت رسانده است؛ نگاه کردن به بحران پیش روی از مناظر متعددی قابل اهمیت است و با توجه به سابقه و تمرکزم در حوزه محیط‌زیست از این منظر به مساله پیش روی نگاه کرده و امیدوارم به مخاطبان نگاه جدیدی بدهم: اول بحث دفن فوت‌شدگان با توجه به دستورالعملی که از سوی بهداشت در اختیار سازمان آرامستان و ارگان‌های مرتبط قرار گرفته، نگرانی برای آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی کم‌تر می‌شود. با توجه به عدم تعیین صد در صد بیماران، مقاومت خانواده‌ها برای دفن با…