آرشیو برچسب

بخشداری رشت

مقابله با روستاییان یا حفظ روستا؟

می گویند روستاییان را به مهاجرت معکوس تشویق کنید. می‌گویند تولید و اشتغالزایی را به روستاها ببرید تا جوانان در روستا باقی بمانند. می‌گویند گردشگری را از روستاها رونق دهید. اما روستایی برای ماندن در روستا بهانه می‌خواهند. بهانه‌ای همچون اجازه ساخت خانه و یا ایجاد اشتغال در اراضی موروثی . چند سالیست طرح‌های هادی روستایی وعدم بازنگری آنها بعد از گذشت موعد مقررهمچون سدی در برابر بسیاری از روستانشینان گیلانی قرار گرفته که همچنان پایبند به زندگی در روستاها هستند و کشاورزی و ماندن را به مهاجرت و فروش اراضی خود ترجیح داده‌اند.…

دهیاران مقصر اصلی ساخت وساز غیر مجاز در روستاهای رشت

تغییر کاربریهای غیرمجاز و تخلفات ساخت و ساز در شهرستان رشت، انتقاد شدید فرماندار رشت را در پی داشت. بعد از اینکه هفته گذشته اعلام شد دو شهرستان رشت و صومعه سرا در صدر بیشترین تخلفات ساخت وساز و تغییر کاربریهای غیر مجاز قرار دارند، «علی فتح اللهی» فرماندار رشت نیز مقصر اصلی ساخت و سازغیرمجاز در روستاهای شهرستان را دهیاران عنوان کرد.  فرماندار رشت در جلسه‌ی کارگروه ویژه‌ی پیشگیری و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییرکاربری غیر مجاز شهرستان، با تأکید به اینکه برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز نیازمند اخذ تصمیمات با…