آرشیو برچسب

بخش مرکزی آستارا

بحران کم آبی در انتظار بخش کشاورزی آستارا

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار آستارا گفت: با توجه به کاهش بارش باران، پیش بینی می‌شود در سال آینده با چالش کم آبی بخصوص در حوزه کشاورزی مواجه شویم و بر همین اساس لایروبی انهار، آب بندان‌ها و رودخانه‌ها باید مد نظر قرار گیرد. معاون فرماندار آستارا ادامه داد: لایروبی آب بندان استیل ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه نیاز دارد و اگر این امر تحقق یابد، ظرفیت آب بندان‌ها به چهار و نیم میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت. در همین زمینه 43 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی سردهنه‌ها، لایروبی انهار و تقویت آب اراضی کشاورزی اختصاص یافته…