آرشیو برچسب

بخش مرکزی رشت

انتخاب هیأت رییسه شورای شهرستان رشت

پس از لغو مکرر جلسات شورای شهرستان رشت به دلیل غیبتهای مکرر اعضا در ماههای گذشته و لغو سه باره انتخاب هیات رییسه جدید به دلیل آبستراکسیون برخی از اعضا ، «ابراهیم اخوان» رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت  خواستار برخورد جدی و سلب عضویت با اعضای غائب شورای شهرستان شد و تاکید کرد: درغیر این صورت جلسه‌ ای برگزار نخواهیم کرد. درهمین رابطه شامگاه گذشته در جلسه فوق العاده انتخاب هیات رییسه شورای شهرستان رشت که با حضور« فریبرز سعیدی کیا» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان و اعضای شورای شهرستان برگزار شد، بار دیگر…