آرشیو برچسب

برداشت چوب از گیلان

برداشت زراعت چوب بود، نه قتل عام

در دو روز گذشته پخش فیلمی تحت عنوان قتل عام درختان جنگلی درگیلان واکنش های زیادی در پی داشت. این درحالیست که جنگلهای استان به مدت ده سال براساس مصوبه ‌ی دولت درطرح تنفس قرار گرفته اند و هرگونه برداشت ازعرصه های جنگلی در زمان اجرای این طرح که از سال 96 در گیلان اجرایی شده ممنوع اعلام شده است. درهمین رابطه از«محمد رضا عبدالهی » معاون امورجنگلهای اداره کل منابع طبیعی استان بیشتر جویا شدیم. عبداللهی به مرور تاکید کرد: فیلم فوق مربوط به برداشت چوب از گونه‌ی صنوبر و در قالب طرح زراعت چوب درمناطق تنیان صومعه سرا و شفارود…