آرشیو برچسب

برنامه بودجه

اختصاص بودجه ۴۰ میلیارد تومانی برای تملک اراضی راه آهن رشت-انزلی

۴۰ میلیارد تومان برای تملک اراضی راه‌آهن رشت به انزلی اختصاص یافت. «حسن خسته‌بند» نماینده مردم بندرانزلی در مجلس گفت: از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای تملک اراضی راه‌آهن رشت به انزلی اختصاص پیدا کرد. خسته بند با تاکید بر ایجاد مسیر نوستراک و اتصال کریدور شمال به جنوب به وسیله اجرای پروژه ریلی رشت به انزلی و رشت به آستارا گفت: با اتصال ریل به بندر انزلی هزینه حمل و نقل کالا و بار در این مسیر استراتژیک، چیزی در حدود 30 تا 50 درصد کاهش پیدا می‌کند. همچنین کاهش بیش از 11 هزار کیلومتر از…