آرشیو برچسب

برنامه های ویژه نوروز

نوروز مجازی و آنلاین در گیلان

اکنون بیش از چهار هفته است که بحران پاندمیک کرونا، تمام زیربنا و روبنای کشور ما را تحت تأثیر خود قرار داده است. عاملی که تمام اقشار را به ‌ناچار مجبور به تحمل قرنطینه کرده و موجب شده هرکدام برای پر کردن این زمان فراغت بسیار (یا  تراژدی) چاره‌ای بیندیشند و به فکر راهی برای برون‌رفت از این کرختی مدام باشند؛ فعالان فرهنگی ما از این قاعده مستثنی نیستند و درنتیجه به فکر کارهایی افتاده‌اند که بتوان توسط آن، خلأ فرهنگی ایجاد شده در میان آحاد گوناگون جامعه را پرُ و یا حداقل از حجم آن کم کرد. افرادی که چندین هفته را در خانه سپری…