آرشیو برچسب

برنامه و بودجه رشت

اختصاص ردیف بودجه ملی به پروژه های نیمه تمام رشت

پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان رشت ردیف بودجه‌ی ملی دریافت می‌کنند. در دیدار استاندارگیلان و تعدادی ازمدیران استان با رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور، «محمد باقر نوبخت» از اختصاص ردیف بودجه‌ی ملی به ۷ پروژه‌ی مهم و زیرساختی شهرستان رشت خبر داد. 7 پروژه‌های زیربنایی و اساسی شهرستان رشت شامل پروژه‌ی احداث بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی جامع رشت، احداث سدعزیز کیان، ساماندهی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، قطار شهری رشت، تعریض جاده‌های خمام به خشکبیجار و لشت نشاء و خمام به ضیابر و احداث دهکده‌ی ورزشی هستند که سالهای زیادی است…