آرشیو برچسب

برنامه و بودجه رشت

محقق نمی‌شود!

یکی از مهمترین مشکلات مدیریت شهری رشت در سالهای اخیر، عدم تحقق بودجه پیش بینی شده‌ی سالانه است. در شرایطی که شهرداری رشت با کاهش منابع درآمدی و بحرانهای مالی حتی برای پرداخت حقوق کارمندان خود مواجه است، همه ساله لایحه بودجه‌ای را به شورای شهر ارایه می‌کند که هیچگاه مبتنی بر واقعیت تدوین نشده و به طور کامل محقق نمی‌شود.  بی ثباتی مدیریت شهری، کاهش منابع درآمدی وعدم ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به پروژه‌های عمران شهری در دهه‌های اخیر از جمله عواملی بوده که به عقیده کارشناسان شهری مانع از تحقق کامل بودجه و درآمد زایی پیش بینی…

اختصاص ردیف بودجه ملی به پروژه های نیمه تمام رشت

پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان رشت ردیف بودجه‌ی ملی دریافت می‌کنند. در دیدار استاندارگیلان و تعدادی ازمدیران استان با رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور، «محمد باقر نوبخت» از اختصاص ردیف بودجه‌ی ملی به ۷ پروژه‌ی مهم و زیرساختی شهرستان رشت خبر داد. 7 پروژه‌های زیربنایی و اساسی شهرستان رشت شامل پروژه‌ی احداث بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی جامع رشت، احداث سدعزیز کیان، ساماندهی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، قطار شهری رشت، تعریض جاده‌های خمام به خشکبیجار و لشت نشاء و خمام به ضیابر و احداث دهکده‌ی ورزشی هستند که سالهای زیادی است…