آرشیو برچسب

برنامه و وبودجه گیلان

سرنوشت پرابهام کتابخانه مرکزی گیلان

17 سال پیش بود که کلنگ ساخت کتابخانه مرکزی رشت به عنوان بزرگترین کتابخانه عمومی شمال کشور با مساحت ۸ هزار و ۱۵۳مترمربع به زمین خورد. این کتابخانه دارای بخش‌های مختلفی، چون سالن آمفی تئاتر، مخزن کتاب، سالن‌های مطالعه و جلسات و بخش‌های ویژه گویا و بریل، کتب مرجع، امانت، بخش ویژه و مستقل کودک، ویژه سالمندان، نشریات، بخش ویژه مطالعه پژوهشگران، بخش نگهداری از نسخ خطی، بخش‌های اداری، ویژه پایگاه‌های اطلاعاتی، سالن پذیرایی، گالری نمایش و نمازخانه است. بهره‌برداری از کتاب‌خانه مرکزی رشت ماه‌هاست که به تعویق افتاده است. پس از عملی…