آرشیو برچسب

برنج ارزان گیلان

جان در ازای خوشه‌های برنج

نامش با رنج آمیخته "برنج" و از کاشت تا داشت و برداشت با مرارت و سختی همراه است. آنقدر که هفته‌ای که گذشت کار دشوار زیر تیغ آفتاب در شالیزار جان دو کشاورز را گرفت. کار خزانه گیری و کشت شالی در سرمای اواخر اسفند و فروردین پای در گل سرد آغاز، و برداشت برنج نیز نیمه‌ی امرداد تا پایان شهریور در بحبوحه‌ی گرما و شرجی تمام می‌شود. عملیات برداشت به دو شیوه دستی و کمباین انجام می‌شود. کشاورزان در گذشته کار را از اوایل صبح آغاز و با گرم شدن هوا متوقف می‌کردند اما در سالهای اخیر خاصه امسال با وقوع سیل‌های مخرب در نقاط مختلف کشور،…