آرشیو برچسب

برنج پرمحصول

شالیزارهای گیلان، میزبان کشت ارقام نو و پرمحصول

جمع آوری ارقام بومی و ثبت مشخصات آنها از سال 1339 در گیلان آغاز شد. کارشناسان اهدافی مثل تولید ارقام پرمحصول با کیفیت مناسب پاکوتاه زودرس مقاوم به ورس(خوابیدگی) آفات و بیماریها را دنبال می‌کردند. موسسه‌ی تحقیقات برنج کشور یکی از موسسات ملی تحقیقاتی در حوزه‌ی کشاورزی است. هدف این موسسه تحقیقاتی معرفی ارقام جدید برنج به کشاورزان است. ارقام معرفی شده چه تاثیری بر روند کار کشاورزان برنج داشته است؟ این اصلی‌ترین سوالی است که در مورد این موسسه مطرح می‌شود. این گزارش سعی کرده به جواب پرسش‌هایی در مورد حوزه فعالیتی این موسسه که…