آرشیو برچسب

برندسازی چای

رویکرد کارخانجات چای به برند سازی

مبنای اصلاح و بازسازی کارخانجات چای استان در جهت بهبود فرایند تولید، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقا کیفیت چای خشک قرار گرفته است. «قاسم جواد زاده» مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان این مطلب به مرور گفت: سال گذشته از تعداد 148 کارخانه فعال چای در گیلان، حدود 40 درصد موفق به اصلاح و نوسازی شدند و فرایندهای تولید در آنها بروزرسانی شده است . وی همچنین با اشاره به رویکرد کارخاجات چای استان به برند سازی افزود: در سال 1400، چیزی حدود 50 تا 60 برند سازی در حوزه بسته بندی چای داشتیم. به دلیل اینکه برند سازی درا ین…